Varmförzinkning

Varmförzinkning

Varmförzinkning sker genom att detaljen först rengörs noga genom betning i salt- eller svavelsyra eller genom mekanisk rengöring såsom sandblästring och sedan doppas i en smälta av zink.

Vid varmförzinkning av stål måste oxider som kan ha bildats efter den första rengöringen tas bort före doppningen. Vid en torrmetod doppas detaljen i ett flussmedel, vanligen en lösning av zink-ammoniumklorid, och får torka före doppningen i zinkbadet. Vid en våtmetod har man ett flussmedel på ytan av zinksmältan och detaljen passerar genom flussen. Zinksmältan ska normalt hålla 450 till 475 oC och dopptiden brukar ligga mellan 10 och 30 s.


Ref. Karlebo Handbok

Kontakta oss
 

Produkter & Lösningar

Jani Martinsson
Försäljningsingenjör
+46 21 10 98 08
+46 70 243 77 33
jani.martinsson@nordicfurnaces.com
Johan Häggblad
Ansvarig Ugnsteknik / Inköp
+46 21 10 98 10
+46 70 854 15 78
johan.haggblad@nordicfurnaces.com
813
816
880