Upplösningsbehandling

Upplösningsbehandling

Upplösningsbehandling av aluminium innebär att man värmer upp materialet till en temperatur där legeringsämnet löser sig i ?-fasen, varefter en snabb nedkylning till rumstemperatur följer.

Därvid låser man fast eller 'konserverar' tillståndet i ?-fasen. Jämför martensitbildning vid härdning av stål!

Ref. Materiallära, B. Arne Gustafsson

Kontakta oss
 

Produkter & Lösningar

Jani Martinsson
Försäljningsingenjör
+46 21 10 98 08
+46 70 243 77 33
jani.martinsson@nordicfurnaces.com
Johan Häggblad
Ansvarig Ugnsteknik / Inköp
+46 21 10 98 10
+46 70 854 15 78
johan.haggblad@nordicfurnaces.com
813
816
888