Upplösningsbehandling

Upplösningsbehandling

Upplösningsbehandling av aluminium innebär att man värmer upp materialet till en temperatur där legeringsämnet löser sig i ?-fasen, varefter en snabb nedkylning till rumstemperatur följer.

Därvid låser man fast eller 'konserverar' tillståndet i ?-fasen. Jämför martensitbildning vid härdning av stål!

Ref. Materiallära, B. Arne Gustafsson

Kontakta oss
 

Produkter & Lösningar

Lars Arvidsson
Projektledare
46 21 10 98 15
072-209 45 16
lars.arvidsson@nordicfurnaces.com
Jani Martinsson
Försäljningschef
+46 21 10 98 08
+46 70 243 77 33
jani.martinsson@nordicfurnaces.com
Johan Häggblad
Ansvarig Ugnsteknik
+46 21 10 98 10
+46 70 854 15 78
johan.haggblad@nordicfurnaces.com
Magnus Bergman
VD / CEO
+46 21 10 98 16
+46 70 644 80 82
magnus.bergman@nordicfurnaces.com
813
816
888