Uppkolning – Sätthärdning

Uppkolning – Sätthärdning

Sätthärdning innebär att den färdigtillverkade detaljen behandlas i en uppkolande atmosfär vid hög temperatur, vanligen i temperaturområdet 850 - 950 oC, vilket ger ett ytskikt med förhöjd kolhalt. Det uppkolade skiktet är typiskt 0,1-1,5 mm, men avsevärt större djup förekommer. Efter uppkolningen kyls detaljen, härdas. Under kylningen omvandlas det uppkolade skiktet till martensit och får den hårdhet som svarar mot kolhalten. Detaljer som sätthärdas får ett uppkolat, hårt ytskikt och en avsevärt mjukare och segare kärna. Detta ger detaljen en mycket bra egenskapskombination av hög hållfasthet, slitstyrka och seghet.


Ref. Stål- och värmebehandling – En handbok (8.4)
Kontakta oss
 

Produkter & Lösningar

Jani Martinsson
Försäljningsingenjör
+46 21 10 98 08
+46 70 243 77 33
jani.martinsson@nordicfurnaces.com
Johan Häggblad
Ansvarig Ugnsteknik / Inköp
+46 21 10 98 10
+46 70 854 15 78
johan.haggblad@nordicfurnaces.com
813
816
877