Uppkolning – Sätthärdning

Uppkolning – Sätthärdning

Sätthärdning innebär att den färdigtillverkade detaljen behandlas i en uppkolande atmosfär vid hög temperatur, vanligen i temperaturområdet 850 - 950 oC, vilket ger ett ytskikt med förhöjd kolhalt. Det uppkolade skiktet är typiskt 0,1-1,5 mm, men avsevärt större djup förekommer. Efter uppkolningen kyls detaljen, härdas. Under kylningen omvandlas det uppkolade skiktet till martensit och får den hårdhet som svarar mot kolhalten. Detaljer som sätthärdas får ett uppkolat, hårt ytskikt och en avsevärt mjukare och segare kärna. Detta ger detaljen en mycket bra egenskapskombination av hög hållfasthet, slitstyrka och seghet.


Ref. Stål- och värmebehandling – En handbok (8.4)
Kontakta oss
 

Produkter & Lösningar

Lars Arvidsson
Projektledare
46 21 10 98 15
072-209 45 16
lars.arvidsson@nordicfurnaces.com
Jani Martinsson
Försäljningschef
+46 21 10 98 08
+46 70 243 77 33
jani.martinsson@nordicfurnaces.com
Johan Häggblad
Ansvarig Ugnsteknik
+46 21 10 98 10
+46 70 854 15 78
johan.haggblad@nordicfurnaces.com
Magnus Bergman
VD / CEO
+46 21 10 98 16
+46 70 644 80 82
magnus.bergman@nordicfurnaces.com
813
816
877