Smältning av aluminium

Smältning av aluminium

Smältpunkten för ren aluminium är 658 oC. De vanligaste tillverkningsmetoderna när man framställer aluminiumgjutgods är sandgjutning, kokillgjutning och pressgjutning. Smältningen kan ske med hjälp av en bränsleeldad eller elektriskt värmd smältugn. Råvarorna för framställning av omsmält aluminium utgörs av olika typer av återvinningsmaterial, dels klipp-, stans-, fräs- och svarvspån som erhålls vid nytillverkning av aluminiumföremål, dels uttjänta aluminiumdelar som t ex returburkar, gamla bildelar och bruksföremål.

I de moderna omsmältverken förbehandlas aluminiumskrotet enligt olika metoder för att sedan smältas i specialugnar. Smältan behandlas i regel med stora mängder flussmedel och ibland även klorgas. Detta medför en hög kvalitet på produkten.

Större delen av den omsmälta metallen används i gjuterier och är då legerad med koppar och/eller kisel. Leverans sker i form av tackor eller som flytande metall i väl isolerade skänkar.

Ref. Gränges Aluminium, Aluminiumlära

Kontakta oss
 

Produkter & Lösningar

Lars Arvidsson
Projektledare
46 21 10 98 15
072-209 45 16
lars.arvidsson@nordicfurnaces.com
Jani Martinsson
Försäljningschef
+46 21 10 98 08
+46 70 243 77 33
jani.martinsson@nordicfurnaces.com
Johan Häggblad
Ansvarig Ugnsteknik
+46 21 10 98 10
+46 70 854 15 78
johan.haggblad@nordicfurnaces.com
Magnus Bergman
VD / CEO
+46 21 10 98 16
+46 70 644 80 82
magnus.bergman@nordicfurnaces.com
813
816
892