Säkerhet, kvalitet och en bra miljö skapar trygghet

Kompetens och erfarenhet är viktiga komponenter inom vårt verksamhetsområde. I en alltmer harmoniserad värld har vi fått standarder som beskriver riktlinjerna för hantering av våra produkter.

Maskindirektivet fastställer de grundläggande hälso- och säkerhetskraven på maskinutrustning som finns tillgänglig på den Europeiska marknaden. Genom att uppfylla de harmoniserade standarderna, som är framtagna för att ytterligare specificera kraven i Maskindirektivet, möter tillverkaren hälso- och säkerhetskraven föreskrivna i direktivet.

I princip betyder detta att tillverkaren är ansvarig för varje olycka orsakad av en CE-certifierad produkt, förutsatt att användaren anses ha följt instruktionerna. Våra produkter sätter säkerheten först.

Den internationella ISO 9001-standarden är hjärtat i vårt verksamhetsledningssystem.

Vi är certifierade enligt ISO 9001:2015 av certifieringsorganet Qvalify.


Kontakta oss
 

Säkerhet, kvalitet, miljö

Hittade inga personer i denna grupp.
825
826