Rullhärdugnar

Rullhärdugnar

Rullhärdugnarna indelas ofta i zoner, vilket gör det möjligt att utföra flera olika processteg i en följd. Chargen kan transporteras genom ugnen direkt på rullarna eller placeras i separata korgar. I vissa fall är härden lutande för att underlätta transporten.

Kontakta oss
 

Produkter & Lösningar

Jani Martinsson
Försäljningsingenjör
+46 21 10 98 08
+46 70 243 77 33
jani.martinsson@nordicfurnaces.com
Johan Häggblad
Ansvarig Ugnsteknik / Inköp
+46 21 10 98 10
+46 70 854 15 78
johan.haggblad@nordicfurnaces.com
813
817
933