Roterhärdugnar

Roterhärdugnar

Roterhärdugnen, även kallad karusellugn eller ringugn, är en industriugn som särskilt används i smidesverkstäder för ämnesvärmning och värmebehandling.

Ugnens härd roterar långsamt runt centrum på hjul och skenor. Ugnen är försedd med en eller två luckor för insättning och uttagning av godset och kan även användas för värmebehandling i skyddsgasatmosfär.

Kontakta oss
 

Produkter & Lösningar

Jani Martinsson
Försäljningsingenjör
+46 21 10 98 08
+46 70 243 77 33
jani.martinsson@nordicfurnaces.com
Johan Häggblad
Ansvarig Ugnsteknik / Inköp
+46 21 10 98 10
+46 70 854 15 78
johan.haggblad@nordicfurnaces.com
813
817
931