Rekristallisation

Rekristallisation

Vid kallbearbetning av stål ökar hårdheten genom deformationshärdning, och möjligheterna till fortsatt plastisk bearbetning minskar. Rekristallisationsglödgning utförs därför mellan kalldeformationsstegen vid kallvalsning av band, kalldragning av tråd, djupdragning av plåt eller efter annan plastisk formning, som är så kraftig att fortsatt plastisk bearbetning försvåras.

Vid glödgning över ca 600 oC rekristalliserar stålet, vilket innebär att nya, spänningsfria, odeformerade korn kärnbildas och tillväxer, på bekostnad av de deformerade kornen. Mikrostrukturen är ofta mer finkornig än den ursprungliga. På grund av deformationshårdnande är hårdheten hög före rekristallisation, varvid den sjunker till hårdheten för den ursprungliga, odeformerade strukturen, då nya korn bildats efter rekristallisation.

Ett annat sätt att göra stålet mjukare är att rekristallisera det vid en lägre temperatur, under A1, ca 720 ºC för kolstål. Om då stålet inte omvandlats till austenit kan man efter genomförd värmebehandling snabbkyla materialet i exempelvis vatten eller – om man ej vill ha någon oxid på materialet – forcerad gas. I princip är detta en typ av höganlöpning under kort tid.

Ref. Stål- och värmebehandling – En handbok (8.2.4)

Kontakta oss
 

Produkter & Lösningar

Jani Martinsson
Försäljningsingenjör
+46 21 10 98 08
+46 70 243 77 33
jani.martinsson@nordicfurnaces.com
Johan Häggblad
Ansvarig Ugnsteknik / Inköp
+46 21 10 98 10
+46 70 854 15 78
johan.haggblad@nordicfurnaces.com
813
816
885