Postoxidering

Postoxidering

Genom att utföra en postoxidering i luft, vattenånga eller dikväveoxid (N2O, lustgas) efter nitrokarburering fås en avsevärd förbättring av korrosionsmotståndet. Oxidationen görs under en kort tid vid ca 450 – 550 oC.

Ett 1- 3 µm tjockt svart skikt bildas ovanpå det fasomvandlade skiktet. Man kan styra processen mot andra färger.

För att få de goda korrosionsegenskaperna ska skiktet bestå av magnetit, Fe3O4.


Ref. Stål- och värmebehandling – En handbok (8.12.13)

Kontakta oss
 

Produkter & Lösningar

Lars Arvidsson
Projektledare
46 21 10 98 15
072-209 45 16
lars.arvidsson@nordicfurnaces.com
Jani Martinsson
Försäljningschef
+46 21 10 98 08
+46 70 243 77 33
jani.martinsson@nordicfurnaces.com
Johan Häggblad
Ansvarig Ugnsteknik
+46 21 10 98 10
+46 70 854 15 78
johan.haggblad@nordicfurnaces.com
Magnus Bergman
VD / CEO
+46 21 10 98 16
+46 70 644 80 82
magnus.bergman@nordicfurnaces.com
813
816
884