Patentering

Patentering

Patentering görs i regel på trådmaterial efter skalbrytning eller skaldragning för att avlägsna eventuell martensit som bildats under skalningen eller efter det att tråden deformationshårdnat under dragning. Processen är då att höja temperaturen på tråden i austenitområdet ca 900 ºC och därefter sänka trådens temperatur i blybad, saltbad eller fluidiserad bädd med en temperatur av 500 – 690 ºC beroende på legering. Tråden får då en finlamellär struktur av perlit/ferrit vilken då tillåter ytterligare dragningar.

På snabbstålsmaterial kan det hända att tre till fem processer är nödvändiga för att ge tråden mjukare egenskaper för fortsatt dragning.

Kontakta oss
 

Produkter & Lösningar

Lars Arvidsson
Projektledare
46 21 10 98 15
072-209 45 16
lars.arvidsson@nordicfurnaces.com
Jani Martinsson
Försäljningschef
+46 21 10 98 08
+46 70 243 77 33
jani.martinsson@nordicfurnaces.com
Johan Häggblad
Ansvarig Ugnsteknik
+46 21 10 98 10
+46 70 854 15 78
johan.haggblad@nordicfurnaces.com
Magnus Bergman
VD / CEO
+46 21 10 98 16
+46 70 644 80 82
magnus.bergman@nordicfurnaces.com
813
816
893