Nordic Furnaces leverantörer och partners

Vi jobbar med världens ledande leverantörer inom olika områden. Vi kan särskilt nämna ett par viktiga partners inom två viktiga segment.

Nordic Furnaces har sedan många år ett nära samarbete med RD Technologies, en ledande leverantör av svetsade högtemperaturkomponenter för ugnar.

Sedan nyligen, är Nordic Furnaces partner med Stange Elektronik, ledande leverantör av styr- och reglerteknik för ugnar, i synnerhet för härdnings och termokemiska processer.
825
965