Normalisering

Normalisering

Normalisering utförs för att ge stålet en jämn och finkornig struktur som medför förutsägbara och önskade hållfasthetsegenskaper och som förbättrar bearbetbarheten. Efter t ex varmsmidning, varmvalsning och gjutning av stål är mikrostrukturen inte homogen utan kan bestå av alltför stora, men också små, korn och innehålla icke önskvärda strukturbeståndsdelar, såsom bainit och karbidutskiljningar. En sådan mikrostruktur är negativ för såväl hållfasthet och seghet som för bearbetningsegenskaperna.


Normalisering börjar med värmning till en temperatur i austenitområdet, 800 – 920 oC, med kort hålltid, där nya och mindre austenitkorn bildas från den ursprungliga, vanligen ferrit-perlitiska, strukturen. Därefter sker svalning med kontrollerad och tillräckligt hög hastighet, varvid en ferrit-perlitisk mikrostruktur bildas. Denna struktur är mer finkornig och har mer homogen kornstorleksfördelning än den tidigare.

Ref. Stål- och värmebehandling – En handbok (8.2.1)
Kontakta oss
 

Produkter & Lösningar

Jani Martinsson
Försäljningsingenjör
+46 21 10 98 08
+46 70 243 77 33
jani.martinsson@nordicfurnaces.com
Johan Häggblad
Ansvarig Ugnsteknik / Inköp
+46 21 10 98 10
+46 70 854 15 78
johan.haggblad@nordicfurnaces.com
813
816
883