Nitrokarburering

Nitrokarburering

Nitrokarburering påminner om nitrering, men förutom kväve tillförs även kol till stålets yta från ett kolavgivande medium. Temperaturen är något högre än vid nitrering, ca 550 – 580 ºC. Nitrokarburering kan utföras i gas, plasma eller saltbad.

Nitrokarburering i gas föregås ofta av förvärmning/-oxidering, antingen i en separat ugn eller i nitrokarbureringsugnen. Eftersom kol ska transporteras till stålytan måste atmosfären, förutom ammoniak, även innehålla ett kolavgivande medium. Som kolkälla har tidigare använts, och används fortfarande, endogas och exogas, som båda innehåller kolmonoxid, som är den aktiva kolöverförande gasen. Idag används även andra kolkällor, framförallt koldioxid, som reagerar med vätgas under bildning av kolmonoxid enligt: CO2 + H2 - -> CO + H2O.


Vätgasen kan dels fås genom sönderfallet av ammoniak, ekvation ovan, dels genom separat tillsats. Nitrokarburiringsprocessen sker genom rengöring, ilastning i ugn och värmning till processtemperaturen 550 – 580 oC, därefter följer en nitrokarbureringstid som ger önskad skikttjocklek och/eller diffusionsdjup. Det är viktigt med god temperaturjämnhet i ugnen för att säkerställa föreningszonens tjocklek och diffusionszonens djup.

Ref. Stål- och värmebehandling – En handbok (8.12.8)

Kontakta oss
 

Produkter & Lösningar

Jani Martinsson
Försäljningsingenjör
+46 21 10 98 08
+46 70 243 77 33
jani.martinsson@nordicfurnaces.com
Johan Häggblad
Ansvarig Ugnsteknik / Inköp
+46 21 10 98 10
+46 70 854 15 78
johan.haggblad@nordicfurnaces.com
813
816
882