Nitrering

Nitrering

Vid nitrering tillförs kväve till stålets yta från ett kväveavgivande medium vid en temperatur på 500 – 550 oC.


Under processen bildas en föreningszon, ca 0 – 20 µm, huvudsakligen bestående av ɣ´-fas, men även en viss mängd ɛ-fas, beroende på stålsort. I området under föreningszonen bildas en diffusionszon, ca 0,05 - 0,8 mm. För att uppnå stora härddjup blir nitrertiderna mycket långa, från tio till hundratals timmar, eftersom diffusionshastigheten för kväve är låg vid aktuella temperaturer.

Nitrering kan utföras i gas, plasma eller saltbad.

Ref. Stål- och värmebehandling – En handbok (8.12.7)

Kontakta oss
 

Produkter & Lösningar

Jani Martinsson
Försäljningsingenjör
+46 21 10 98 08
+46 70 243 77 33
jani.martinsson@nordicfurnaces.com
Johan Häggblad
Ansvarig Ugnsteknik / Inköp
+46 21 10 98 10
+46 70 854 15 78
johan.haggblad@nordicfurnaces.com
813
816
881