Moderniseringar

Moderniseringar och ombyggnationer av industriugnar

Vårt team kan ge er råd om hur man kan modernisera och förnya befintliga ugnar när behoven kräver det. Detta kan till exempel vara krav på temperaturjämnhet, byte av chargens storlek och ugnens kapacitet, miljökrav, säkerhet och andra tekniska förbättringar, samt en önskan att reducera kostnaderna.

Vi kan hjälpa er att lösa problem av både mekanisk och processteknisk natur på konsultbasis. Vi kan genomföra undersökningar av befintliga ugnar och föreslå mindre renoveringar eller en total modernisering för att öka säkerheten och kapaciteten samt föreslå erforderliga energi- och miljöförbättringar enligt gällande direktiv och standarder.

Effektivisering

Vår egen utveckling av moderna industriugnsprojekt, våra innovativa ingenjörer och vårt deltagande i branschorganisationers forskningsprojekt ger oss tillgång till senaste know-how inom branschen. Detta utnyttjas i modernisering av befintlig produktionsutrustning exempelvis genom automatisering eller ändringar i form av processoptimeringar.

Vår erfarenhet och vårt kunnande gör att vi kan föreslå den uppvärmningsteknik som är optimal för just er och föreslå brännartyper och elementtyper som ger den mest energi- och kostnadseffektiva lösningen. Investeringen återbetalas ofta snabbt tack vare reducerad uppvärmningskostnad och kortare processtider. Samtidigt uppfylls gällande krav på maskinsäkerhet och miljö. Nya energieffektiva brännare reducerar även utsläpp av NOx.

Skyddsgasteknik

Vi kan erbjuda vårt professionella kunnande inom skyddsgasområdet, både när det gäller ett specifikt produktionsfall, när vissa egenskaper önskas, och vid utbildning i processteknik av er operativa personal. Vi delar gärna med oss av vår kunskap om värmebehandling och ger råd om val av material, lämpliga metoder och utrustning samt utför beräkningar av produktionskostnader. Vårt mål är att bistå er på bästa möjliga sätt.

Kontakta oss
 

Modernisering

Daniel Gelin
Teknisk säljare
46 21-10 98 05
46 70-201 62 59
daniel.gelin@nordicfurnaces.com
Jani Martinsson
Försäljningsingenjör
+46 21 10 98 08
+46 70 243 77 33
jani.martinsson@nordicfurnaces.com
818