Moderniseringar och ombyggnationer

Nordic Furnaces optimerar effektiviteten och säkerheten på industriugnar.

Moderniseringar och ombyggnationer

Nordic Furnaces erbjuder ugnsrenoveringar och moderniseringar för kapacitets-, energi- och miljöförbättrande åtgärder enligt gällande krav på säkerhet utifrån aktuella direktiv och standarder.

Vårt team kan ge er råd om hur man kan modernisera och förnya befintliga industriugnar när behoven kräver det. Detta kan till exempel vara krav på temperaturjämnhet, byte av chargens storlek och ugnens kapacitet, miljökrav, säkerhet och andra tekniska förbättringar, samt en önskan att reducera kostnaderna.

Kontakta oss
 

Produkter & Lösningar

Jani Martinsson
Försäljningsingenjör
+46 21 10 98 08
+46 70 243 77 33
jani.martinsson@nordicfurnaces.com
Johan Häggblad
Ansvarig Ugnsteknik / Inköp
+46 21 10 98 10
+46 70 854 15 78
johan.haggblad@nordicfurnaces.com
813
814
921