Ledningsgrupp och styrelse

Nordic Furnaces är ett dotterbolag till Pegroco Invest AB. Nordic Furnaces agerar fristående från koncernen och har sin egen ledningsgrupp och styrelse.

Nordic Furnaces ledningsgrupp

Operativt ansvarar ledningsgruppen för samtliga beslut gällande affärsverksamheten, inom de givna ramarna från styrelsen.

Nordic Furnaces styrelse

Styrelsens främsta uppgift är att sätta ramar för affärsverksamheten och att jobba långsiktigt och strategiskt med planer för expansion.


Kontakta oss
 

Ledningsgrupp

Jens Hollås
Ekonomichef - CFO
Jens.hollas.eriksson@nordicfurnaces.com
Jani Martinsson
Försäljningsingenjör - CCO
+46 21 10 98 08
+46 70 243 77 33
jani.martinsson@nordicfurnaces.com
Mattias Roos
Service- och produktionschef - COO
+46 21 10 98 02
+46 70 508 62 25
mattias.roos@nordicfurnaces.com
Johan Häggblad
Ansvarig Ugnsteknik - CTO
+46 21 10 98 10
+46 70 854 15 78
johan.haggblad@nordicfurnaces.com
825
828