Ledningsgrupp och styrelse

Nordic Furnaces är ett dotterbolag till Pegroco Invest AB. Nordic Furnaces agerar fristående från koncernen och har sin egen ledningsgrupp och styrelse.

Nordic Furnaces ledningsgrupp

Operativt ansvarar ledningsgruppen för samtliga beslut gällande affärsverksamheten, inom de givna ramarna från styrelsen. Ledningsgruppen består av:

  • Magnus Bergman, VD
  • Nima Sarraf, Controller och ekonomichef
  • Johan Häggblad, Ugnsteknisk chef
  • Mattias Roos, Service- och produktionschef
  • Jani Martinsson, Försäljningschef

Nordic Furnaces styrelse

Styrelsens främsta uppgift är att sätta ramar för affärsverksamheten och att jobba långsiktigt och strategiskt med planer för expansion.


Kontakta oss
 

Ledningsgrupp och styrelse

Magnus Bergman
VD
+46 21 10 98 16
+46 70 644 80 82
magnus.bergman@nordicfurnaces.com
Mattias Roos
Service- och produktionschef
+46 21 10 98 02
+46 70 508 62 25
mattias.roos@nordicfurnaces.com
Johan Häggblad
Ansvarig Ugnsteknik
+46 21 10 98 10
+46 70 854 15 78
johan.haggblad@nordicfurnaces.com
Nima Sarraf
Business Controller
+46 21 10 98 13
+46 70 532 21 28
nima.sarraf@nordicfurnaces.com
825
828