Homogenisering

Homogenisering

Göt i vissa legeringar värmebehandlas, homogeniseras, för att hållfastheten och formbarheten hos slutprodukten ska förbättras.

Med homogenisering avses en förändring av den vid gjutning erhållna mikrostrukturen. Den vid stelning bildade typen av blandkristaller har varierande innehåll. Genom homogenisering utjämnas förhållandena hos materialet så att en likartad och homogen mikrostruktur erhålles i materialet.


Ref. Gränges Alumium, Aluminiumlära

Kontakta oss
 

Produkter & Lösningar

Lars Arvidsson
Projektledare
46 21 10 98 15
072-209 45 16
lars.arvidsson@nordicfurnaces.com
Jani Martinsson
Försäljningschef
+46 21 10 98 08
+46 70 243 77 33
jani.martinsson@nordicfurnaces.com
Johan Häggblad
Ansvarig Ugnsteknik
+46 21 10 98 10
+46 70 854 15 78
johan.haggblad@nordicfurnaces.com
Magnus Bergman
VD / CEO
+46 21 10 98 16
+46 70 644 80 82
magnus.bergman@nordicfurnaces.com
813
816
879