Gropugnar

Gropugn för gasuppkolning – en av alla Nordic Furnacess industriugnar.

Gropugnar

Gropugnen lämpar sig för ämnesvärmning, värmebehandling av stål och även för andra ändamål, vid vilka snabb och jämn värmning krävs. Ugnens lock går antingen att lyfta bort med travers eller lyfta/svänga åt sidan. Till följd av sin konstruktion är ugnen lätt att täta, varför den används vid exempelvis uppkolning, karbonitrering, nitrokarburering och nitrering. Gropugnen kan göras mycket djup, varvid ett tillämpningsexempel är uppkolning av bergborrstänger. Ugnen är oftast utrustad med en retort.

För att få bekväm arbetshöjd vid anläggningen är ugnen ofta nedsänkt i golv. Retortlocket svängs manuellt åt sidan sedan det lyfts med hjälp av pneumatik och vätske­stabiliserad hydraulcylinder. Chargen friläggs då och kan lyftas med travers till svalgrop. Ugnen står på ett stativ på golvet i källaren.

Kontakta oss
 

Produkter & Lösningar

Jani Martinsson
Försäljningsingenjör
+46 21 10 98 08
+46 70 243 77 33
jani.martinsson@nordicfurnaces.com
Johan Häggblad
Ansvarig Ugnsteknik / Inköp
+46 21 10 98 10
+46 70 854 15 78
johan.haggblad@nordicfurnaces.com
813
817
927