Genomdragsugnar

Genomdragsugnar är en typ av industriugn som framför allt används vid värmebehandling av tråd och band i många olika former. Materialet kan utgöras av rostfritt, kolstål och snabbstål.

Genomdragsugnar

Processerna kan vara austenitisering och – beroende på efterföljande utrustning – patentering, härdning, rekristallisering, anlöpning m m.

I regel används skyddsgas i form av kvävgas, kvävgas/vätgas i olika blandningsförhållanden samt ren vätgas. Inom stålverksindustrin, under tillverkningsprocessen av exempelvis band, körs ugnarna i regel utan skyddsgas.

De här industriugnarna är i regel horisontella eller vertikala, men även kombinationer av detta förekommer. Ugnarna är i regel långa/höga och längder på mellan 6 och 100 m förekommer.

Vid värmebehandling av tråd, profiler och smala band förkommer att man kör många parallella trådar/band i samma ugn. Ofta går trådarna och banden i rör eller mufflar av olika dimensioner.

Fördelarna med dessa ugnar är att själva ugnen inte har några rörliga delar. I regel hasplas materialet av före ugnen och hasplas åter upp efter avslutad värmebehandling.

Moderna ugnar av denna typ är i regel mycket väl isolerade och konstruktionen är gjord så att element sällan behöver bytas eller kan bytas under drift.

Kontakta oss
 

Produkter & Lösningar

Jani Martinsson
Försäljningsingenjör
+46 21 10 98 08
+46 70 243 77 33
jani.martinsson@nordicfurnaces.com
Johan Häggblad
Ansvarig Ugnsteknik / Inköp
+46 21 10 98 10
+46 70 854 15 78
johan.haggblad@nordicfurnaces.com
813
817
932