Gas- och brännarteknik

Nordic Furnaces levererar gassäkra lösningar för industriugnar.

Gas- och brännarteknik

Vi kan erbjuda vår professionella kunskap inom gas- och brännarteknik, antingen när det är fråga om ett specifikt produktionsfall av en särskild industriugn, där ni önskar ökad produktionskapacitet, eller när ni önskar minska era energikostnader och få ökad säkerhet enligt gällande direktiv och standarder. Detta kan också inbegripa utbildning av er personal.

Nordic Furnaces har specialistkompetens när det gäller:

  • Moderna och produktionssäkra brännare
  • Gasutrustningar
  • Säkra konstruktioner
  • Säkerhetssystem
  • Miljövänliga alternativ
  • Energieffektiva lösningar
  • Direktiv och EN-standarder
Kontakta oss
 

Produkter & Lösningar

Lars Arvidsson
Projektledare
46 21 10 98 15
072-209 45 16
lars.arvidsson@nordicfurnaces.com
Jani Martinsson
Försäljningsingenjör
+46 21 10 98 08
+46 70 243 77 33
jani.martinsson@nordicfurnaces.com
Johan Häggblad
Ansvarig Ugnsteknik / Inköp
+46 21 10 98 10
+46 70 854 15 78
johan.haggblad@nordicfurnaces.com
Magnus Bergman
VD / CEO
+46 21 10 98 16
+46 70 644 80 82
magnus.bergman@nordicfurnaces.com
813
814
920