Förvärmning och föroxidering

Förvärmning och föroxidering

Före nitrokarburering gör man normalt en förvärmning i luft vid 350 – 450 ºC under 60 – 120 minuter. Avsikten med förvärmningen är att:

  • Reducera processtiden i nitrokarbureringssteget.
  • Oxidera ytan vid förvärmning i luft, vilket gynnar bildandet av föreningszonen. Det är dock inte meningsfullt att använda för långa tider, eftersom ökningen av den positiva effekten avtar vid långa tider.
  • Förånga och oxidera föroreningar, vilket ger renare detaljer och förbättrade nitreringsegenskaper, som resulterar i bl a en jämnare föreningszon.
  • Öka säkerheten vid saltbadsprocesser genom att eventuella rester av vatten förångas.

Ref. Stål- och värmebehandling – En handbok (8.12.6)

Kontakta oss
 

Produkter & Lösningar

Jani Martinsson
Försäljningsingenjör
+46 21 10 98 08
+46 70 243 77 33
jani.martinsson@nordicfurnaces.com
Johan Häggblad
Ansvarig Ugnsteknik / Inköp
+46 21 10 98 10
+46 70 854 15 78
johan.haggblad@nordicfurnaces.com
813
816
894