Brännarövervakning

Brännarövervakning för dina industriugnar.

Brännarövervakning

Brännarövervakning BCU/PFU

Flera olika modeller för exempelvis pilot/huvudbrännare, högtemperaturdrift, rackversion (PFU), Profibus anslutning.

Typiska modeller är BCU 460, BCU 465, BCU 480, PFU 760, PFU 780.

  • För säker tändning och övervakning av brännare i kontinuerlig och intermittent drift
  • Övervakning med jonisering alternativt UV eller i kombination
  • Felsökning och programmering av parametrar via BC-Soft (Windows)
Kontakta oss
 

Produkter & Lösningar

Jani Martinsson
Försäljningsingenjör
+46 21 10 98 08
+46 70 243 77 33
jani.martinsson@nordicfurnaces.com
Johan Häggblad
Ansvarig Ugnsteknik / Inköp
+46 21 10 98 10
+46 70 854 15 78
johan.haggblad@nordicfurnaces.com
813
817
940