Brännare

Nordic Furnaces samarbetar med världens ledande leverantörer av brännare.

Brännare

Genom ett nära samarbete med världens ledande leverantörer av brännare föreslår vi lämplig brännartyp utifrån kundens specifika behov, aktuell applikation och bränsle. Brännarens verkningsgrad, funktion, servicevänlighet och utsläpp av NOx avgör valet av typ och leverantör. Kostnadseffektivitet, kvalitet och säkerhet är mycket viktiga faktorer Nordic Furnaces fokuserar på i konceptframtagningen för brännarombyggnationer.

Vi arbetar bl a med brännare av typ kort, lång eller "flat flame":

  • Kalluftbrännare
  • Varmluftbrännare
  • Rekuperativa stålbrännare
  • Rekuperativa keramiska brännare
  • Regenerativa brännare
Kontakta oss
 

Produkter & Lösningar

Jani Martinsson
Försäljningsingenjör
+46 21 10 98 08
+46 70 243 77 33
jani.martinsson@nordicfurnaces.com
Johan Häggblad
Ansvarig Ugnsteknik / Inköp
+46 21 10 98 10
+46 70 854 15 78
johan.haggblad@nordicfurnaces.com
813
817
939