Bandugnar

Bandugnar

Bandugnarna indelas ofta i zoner, vilket gör det möjligt att utföra flera olika processteg i en följd. Ugnen är försedd med en ändlös kedja eller en bandtransportör i form av en matta.

Kontakta oss
 

Produkter & Lösningar

Jani Martinsson
Försäljningsingenjör
+46 21 10 98 08
+46 70 243 77 33
jani.martinsson@nordicfurnaces.com
Johan Häggblad
Ansvarig Ugnsteknik / Inköp
+46 21 10 98 10
+46 70 854 15 78
johan.haggblad@nordicfurnaces.com
813
817
934