Avspänningsglödgning

Avspänningsglödgning

Syftet med avspänningsglödgning är att sänka eller avlägsna oönskade restspänningar, som byggts upp i materialet vid såväl spånavskiljande som plastisk bearbetning och som skulle kunna ge upphov till formförändring vid senare värmebehandling eller vid komponentens användning. Avspänningsglödgning utförs på svetsade detaljer och konstruktioner och på kallformade eller maskinbearbetade detaljer. Avspänningsglödgning utförs vid lägre temperatur än rekristallisationsglödgning.

Ref. Stål- och värmebehandling – En handbok (8.2.5)

Kontakta oss
 

Produkter & Lösningar

Jani Martinsson
Försäljningsingenjör
+46 21 10 98 08
+46 70 243 77 33
jani.martinsson@nordicfurnaces.com
Johan Häggblad
Ansvarig Ugnsteknik / Inköp
+46 21 10 98 10
+46 70 854 15 78
johan.haggblad@nordicfurnaces.com
813
816
889