ARTICLE
11
ba298d30ddbb1c9e29b53651db277318

Ramnäs Bruk

Nordic Furnaces har levererat en naturgasvärmd industriugnsanläggning för härdning och anlöpning anpassad för att möta Ramnäs Bruks ökade behov av kapacitet. Genom deras design, val av brännare och infodring, samt innovativ värmeåtervinning, har verkningsgraden och därmed energieffektiviteten signifikant förbättrats samtidigt som produktkvaliteten säkras. Se annonsen här: Ramnasbruk_di Klicka på nedanstående länk för att läsa mera:

http://annons.di.se/globalassets/filer/Stal_och_gruvor_2015.pdf

   
51