ARTICLE
8
37d401a47a5ffcfdcd1384bf8e2ee85f

Nya medarbetare

Nordic Furnaces har förstärkt organisationen ytterligare med Jan Wikström på After Sales, som ansvarar för utökad satsning på infodringslösningar till våra kunder. Pertti Kalmo kompletterar eftermarknaden när det gäller brännarteknik och elteknisk service. Vidare välkomnar vi Stefan Mälman som ugnsmontör.
51