ARTICLE
12
a834a9620e8d3b11353f2499913b0b6a

Breddad kompetens

Under april har Nordic Furnaces låtit utbilda fyra brännartekniker beträffande regenerativa WS-brännare, s k Regemat, hos WS Wärmeprozesstechnik GmbH i Renningen. Vi är stolta över att vi nu är godkända av WS för service, underhåll och inställningar av Regemat. För mer information och hjälp kontakta oss via: info@sarlin.se.  
51