Alu-Trans och Trans-Keep

Transportdegel och varmhållningslock för aluminium.

Alu-Trans och Trans-Keep

Alu-Trans - degel för transport av smält aluminium

Alu-Trans är en degel som används för att transportera smält aluminium från smältugnar och centrala hållugnar till hållugn vid gjutmaskin. Alu-Trans flyttas med vanlig gaffeltruck. Tipprörelse och locköppning sker med hydraulcylindrar anslutna till truckens hydraulsystem, eller med Alu-Trans påbyggda hydraulaggregat.  Hanteringen vid fyllning och tömning är mycket enkel. Trucken behöver vid tömning inte flyttas allt eftersom nivån i Alu-Trans sjunker. En person klarar hela hanteringen.

Trans-Keep - varmhållningslock för Alu-Trans

Trans-Keep varmhållningslock håller Alu-Trans vid rätt arbetstemperatur när den inte används för transport. Locket används även för eventuell upptemperering av degeln. Trans-Keep kopplas direkt till nät utan reglerutrustning och hängs oftast stationär vid den plats Alu-Trans är parkerad när den ej används. Trans-Keep finns även i en modell med högre effekt som levereras med reglerutrustning. Trans-Keep levereras komplett med lyftkätting.

Kontakta oss
 

Produkter & Lösningar

Jani Martinsson
Försäljningsingenjör
+46 21 10 98 08
+46 70 243 77 33
jani.martinsson@nordicfurnaces.com
Johan Häggblad
Ansvarig Ugnsteknik / Inköp
+46 21 10 98 10
+46 70 854 15 78
johan.haggblad@nordicfurnaces.com
813
817
942