Alu-Hold

Hållugn för aluminium, främst för placering vid gjutmaskiner

Alu-Hold

Genom användning av moderna isolermaterial har förlusteffekten bringats till ett minimum. Detta har resulterat i att det, trots den förhållandevis låga effekten, finns kraft för justering av smältans temperatur. Goda isolermaterial innebär även mindre ytterdimensioner på de här industriugnarna.

Den täta lockkonstruktionen ger liten avbränna och lågt slaggningsbehov. Våra konstruktörer har med väl genomtänkta tekniska lösningar förenklat underhåll och service av ugnarna. Elementen sitter monterade i locket och kan enkelt bytas under drift.

Degeln till Alu-Hold 800E kan levereras som reservdel. Utbyte av degel är emellertid sällan nödvändigt.

Ugnens utformning med doseringskammaren utdragen från ugnskroppen ger stor flexibilitet när ugnen ska placeras intill gjutmaskinen.

Som option kan vi erbjuda nivåregistrering.

Kontakta oss
 

Produkter & Lösningar

Jani Martinsson
Försäljningsingenjör
+46 21 10 98 08
+46 70 243 77 33
jani.martinsson@nordicfurnaces.com
Johan Häggblad
Ansvarig Ugnsteknik / Inköp
+46 21 10 98 10
+46 70 854 15 78
johan.haggblad@nordicfurnaces.com
813
817
938