Alu-Cent

Central varmhållningsugn för aluminium

Alu-Cent

Alu-Cent är främst konstruerad för användning som central varmhåll­ningsugn på större pressgjuterier, i kombination med smältugnar.

Denna modell kan levereras för uppvärmning med gas eller el med smältvikter på mellan 2 och 15 ton. Effekten medger snabb justering av metallens temperatur till lämplig tappningstemperatur.

Konstruktionen är robust och mekaniskt okomplicerad för bästa möjliga totalekonomi. Service och underhåll sker med enkla ingrepp och korta driftstopp. Till exempel kan element- eller brännarbyten utföras vid full ugnstemperatur utan driftavbrott.

Den här industriugnen är mycket tät, vilket minskar slaggbildningen och avsevärt förbättrar råmaterialekonomin. Dessutom betyder det längre intervaller mellan ominfodringar. Med två tappanordningar på skilda nivåer ger den säker och bekväm tappning.

På en av ugnens sidor finns ett beskickningshål placerat, där smältan tillförs från smältugnen. Hålet är utformat så att så lite syre som möjligt kan tränga in till smältan. För ugnsmodellerna 6ES och 10ES finns en radar placerad på ugnens tak, vilken används för nivåkontroll. Till modellerna 6ES och 10 ES levereras även en elektronisk nivåtavla som kan hängas upp väl synlig i lokalen. Det finns även ett automatiskt överfyllnadsskydd som förreglar smältugnens chargering.

De mindre modellerna i denna serie används även som varmhållningsugnar för stora pressgjutmaskiner.

Kontakta oss
 

Produkter & Lösningar

Jani Martinsson
Försäljningsingenjör
+46 21 10 98 08
+46 70 243 77 33
jani.martinsson@nordicfurnaces.com
Johan Häggblad
Ansvarig Ugnsteknik / Inköp
+46 21 10 98 10
+46 70 854 15 78
johan.haggblad@nordicfurnaces.com
813
817
937